Ελληνική Επανάσταση: Με τη ματιά του ιστορικού

Ε' και Στ' Δημοτικού
Τάξη
Ε' και Στ' Δημοτικού

Αριθμός παιδιών
20-25 

Διάρκεια
90 λεπτά

Σχολική Χρονιά
2021-2022

Οκτώβριος - Νοέμβριος
Μάρτιος                                                                                                            
                                                                                                                       
    


Πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821; Ποιες μάχες καθόρισαν την πορεία της; Ποια πρόσωπα πρωτοστάτησαν; Ελάτε να μεταμορφωθούμε σε Ιστορικούς και να μελετήσουμε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας! 

Με αφορμή τις συλλογές του Μουσείου, τα παιδιά ανακαλύπτουν το επάγγελμα του ιστορικού και αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της ιστορικής έρευνας. Μελετάμε γραπτές πηγές και κείμενα, παρατηρούμε αντικείμενα και πίνακες, συζητάμε σε ομάδες και διεξάγουμε την δική τους ιστορική έρευνα. Ερμηνεύουμε με τον δικό μας τρόπο τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και ανακαλύπτουμε τη σχέση του παρελθόντος με την τωρινή μας ζωή.