Σχολεία

Το Exploration Children’s Museum δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου μέσα στο δικό τους χώρο: το σχολείο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και σχεδιάζονται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Προσεγγίζουμε ποικίλα θέματα της καθημερινής ζωής και κοινωνίας διαθεματικά και διεπιστημονικά, με στόχο να εμπλουτίζουμε τη σχολική ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κάθε μέρα σχεδιάζουμε καινούργια προγράμματα για να ανανεώνουμε συνεχώς τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τη συμμετοχή σας σε αυτά.

Φέτος, ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα: