Σχολεία

Το Exploration δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου μέσα στο δικό τους χώρο: το σχολείο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και σχεδιάζονται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Προσεγγίζουμε ποικίλα θέματα της καθημερινής ζωής και κοινωνίας διαθεματικά και διεπιστημονικά, με στόχο να εμπλουτίζουμε τη σχολική ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κάθε μέρα σχεδιάζουμε καινούργια προγράμματα για να ανανεώνουμε συνεχώς τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Μουσείου στο χώρο του σχολείου σας, διαβάστε εδώ και επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου για να οργανώσουμε από κοινού μια ασφαλή και ευχάριστη μουσειακή εμπειρία στο σχολείο σας.