Σχολικές Ομάδες

Το Exploration δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου μέσα στο δικό τους χώρο: το σχολείο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και σχεδιάζονται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα μας έχουν τα ίδια τα παιδιά. Με αφορμή τις συλλογές και τα κινητά εκθέματα του Μουσείου, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και εξερευνούν, ανακαλύπτουν, πειραματίζονται, ερευνούν, εργάζονται σε ομάδες και παίρνουν πρωτοβουλίες. Και όλα αυτά πάντα μέσα από το παιχνίδι!

Προσεγγίζουμε ποικίλα θέματα της καθημερινής ζωής και κοινωνίας διαθεματικά και διεπιστημονικά, με στόχο να εμπλουτίζουμε τη σχολική ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι θεματικές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων ανταποκρίνονται και στη φιλοσοφία των νέων "Εργαστηρίων Δεξιοτήτων", προσφέροντας στα παιδιά τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης των βασικών τους δεξιοτήτων: κριτική σκέψη, κοινωνική συναίσθηση, περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά, ψυχική και συναισθηματική υγεία, συνεργασία και δημιουργικότητα. Βασικές δεξιότητες που αποτελούν και τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Μουσείου στο χώρο του σχολείου, παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ τη φόρμα επικοινωνίας και το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου θα επικοινωνήσει μαζί σας για να οργανώσουμε από κοινού μια ασφαλή και ευχάριστη μουσειακή εμπειρία στο σχολείο σας.