Βιβλίο: τα φύλλα που μιλάνε

Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού

Βιβλίο: τα φύλλα που μιλάνε

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 20-25 | Διάρκεια: 90’ 


Από την εποχή την βραχογραφιών έως τα σημερινά ψηφιακά eBooks, το βιβλίο εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας. Αφηγείται ιστορίες ανθρώπων από το παρελθόν, καταγράφει επιστημονικές ανακαλύψεις, κουβαλά στη ράχη του την ιστορία και τον πολιτισμό, διαδίδει ιδέες και όνειρα.

Τι είναι, τελικά, το βιβλίο; Τι ιστορίες συναντάμε μέσα σε αυτό; Πώς μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο; Με οδηγό την Ιστορία, τα παιδιά εξερευνούν τους διαφορετικούς ρόλους που είχε το βιβλίο στο πέρασμα των αιώνων και κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους επηρέασε την ανθρωπότητα. Λύνουν γρίφους, αποκρυπτογραφούν παλιά μυστικά και με αφορμή πρόσωπα και γεγονότα ανακαλύπτουν το βιβλίο ως ένα αντικείμενο αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού μας.