Βιβλίο: τα φύλλα που μιλάνε

Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού


Τάξη
Δ', Ε' και Στ' 

Αριθμός παιδιών
20-25 

Διάρκεια
90 λεπτά

Θεματική Ενότητα
Φροντίζω το περιβάλλον:
Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη:
Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία:
Επιχειρηματικότητα - Γνωριμία με επαγγέλματα

ΔΕΠΠΣ
Γλώσσα
Ιστορία
Μαθηματικά
Μελέτη Περιβάλλοντος
Εικαστικά
Γεωγραφία
Τεχνολογία

Σχολική Χρονιά
2022-2023                                

                                                                                                                         

            


Από την εποχή την βραχογραφιών έως τα σημερινά ψηφιακά eBooks, το βιβλίο εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας. Αφηγείται ιστορίες ανθρώπων από το παρελθόν, καταγράφει επιστημονικές ανακαλύψεις, κουβαλά στη ράχη του την ιστορία και τον πολιτισμό, διαδίδει ιδέες και όνειρα.

Τι είναι, τελικά, το βιβλίο; Τι ιστορίες συναντάμε μέσα σε αυτό; Πώς μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο; Με οδηγό την Ιστορία, τα παιδιά εξερευνούν τους διαφορετικούς ρόλους που είχε το βιβλίο στο πέρασμα των αιώνων και κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους επηρέασε την ανθρωπότητα. Λύνουν γρίφους, αποκρυπτογραφούν παλιά μυστικά και με αφορμή πρόσωπα και γεγονότα ανακαλύπτουν το βιβλίο ως ένα αντικείμενο αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού μας.