Η αποστολή μας...

Η αποστολή μας...

Η αποστολή μας είναι να…

• Βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες

• Δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες μάθησης με κύριο άξονα τον πολιτισμό 

• Ενισχύουμε το θεσμό της οικογένειας προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες εξερεύνησης και ανακάλυψης μεταξύ παιδιών και  γονέων

• Προσφέρουμε πολυαισθητηριακές εμπειρίες μέσα από τη χρήση αντικειμένων, διαδραστικών εκθεμάτων και ζωντανής ερμηνείας.


Ενεργοποιώντας τη «δημιουργική σπίθα» της ανακάλυψης και του παιχνιδιού, 

δημιουργούμε ένα φιλόξενο περιβάλλον όπου όλοι συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε ισότιμα.