Μη Μου... Τα Σχέδια Τάραττε

Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού


Τάξη
Νηπιαγωγείο

Αριθμός παιδιών
20-25 

Διάρκεια
90 λεπτά

Θεματική Ενότητα
Φροντίζω το περιβάλλον:
Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

ΔΕΠΠΣ
Γλώσσα
Μαθηματικά
Εικαστικά
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φυσική Αγωγή

Σχολική Χρονιά
2023-2024                                                                                                                                                                               Πόσα σχήματα υπάρχουν στη φύση; Για ποιο λόγο οι ζωγράφοι ξέρουν γεωμετρία; Πώς ανακαλύπτουμε τα μαθηματικά μέσα σε έναν πίνακα;

Με αφορμή απλά καθημερινά αντικείμενα, τα παιδιά εξερευνούν τη γεωμετρία στη φύση, στο σώμα, στο περιβάλλον μας. Ανακαλύπτουμε τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητά τους στη ζωή μας. Τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα και ομόκεντρικοι κύκλοι παρακινούν τα παιδιά σε ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με διάσημους πίνακες αφηρημένης τέχνης. Μαζί μας θα είναι και οι Καντίνσκι, Μοντριάν και Μαλέβιτς!