Ερμηνευτές

Ερμηνευτές

Η ερμηνεία δεν είναι διδασκαλία, αλλά πρόκληση.

Freeman Tilden


Σημαντική θέση στο Exploration Children’s Museum, εκτός από τις συλλογές και τα εκθέματα, έχουν οι ερμηνευτές μας, οι άνθρωποι δηλαδή που ερμηνεύουν (υλοποιούν) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ο ρόλος μας είναι να προετοιμάζουμε ένα περιβάλλον που θα παρέχει τις ιδέες και τα κίνητρα στα παιδιά ώστε να γίνουν ενεργά και δημιουργικά. Ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παιδί και το περιβάλλον του, οι ερμηνευτές μας σέβονται τις πρωτοβουλίες του παιδιού και την προσωπική του δράση, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία.

Οι ερμηνευτές μας υποστηρίζουν και υιοθετούν τις βασικές αρχές ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο να:

• επεξεργαζόμαστε τεκμήρια οικεία και ελκυστικά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους

• κεντρίζουμε το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ανακάλυψη και μάθηση

• προσφέρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να διδάσκουμε και χωρίς να κάνουμε ξενάγηση

• ανακαλύπτουμε τις ιστορίες και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τις πληροφορίες και τα αντικείμενα

• χρησιμοποιούμε πολλές τέχνες για να προσεγγίζουμε τα τεκμήρια πάντα με διαφορετικό τρόπο

• ερμηνεύουμε σε σύνδεση με τα προσωπικά μας βιώματα και εμπειρίες, οικοδομώντας τις νέες μας γνώσεις σε όσα ήδη  καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε