Συλλογές

Συλλογές

Συλλέγουμε, ερευνούμε, τεκμηριώνουμε και διατηρούμε αντικείμενα του υλικού πολιτισμού με αφετηρία το ίδιο το παιδί και τις θεματικές που το ενδιαφέρουν. Αντικείμενα κάθε λογής κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια παιδιών και ενηλίκων, εξάπτουν την φαντασία και την περιέργεια, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη του κόσμου.

Στο Exploration, οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να επεξεργάζονται κάθε φορά τα αντικείμενα με όλες τις αισθήσεις τους. Κάθε αντικείμενο των συλλογών μας αφηγείται και μία ιστορία:  ιστορίες των ανθρώπων που είχαν και χρησιμοποιούσαν τα αντικείμενα, ιστορίες της πόλης μας και των μνημείων της, ιστορίες από το παρελθόν, το παρόν, ακόμα και το μέλλον.

Οι συλλογές μας εμπλουτίζονται συνεχώς με δωρεές, αγορές, δανεισμό, ακόμα και με παραγωγές του ίδιου του Μουσείου με μοναδικό σκοπό να αποτελούν την πηγή παιχνιδιού και εξερεύνησης.