Μες το μουσείο

Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού

Μες το μουσείο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 20 – 25 | Διάρκεια: 90’


Τι είναι ένα μουσείο; Τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό; Πόσοι διαφορετικοί τύποι μουσείων υπάρχουν στην πόλη μας;

Τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια “μουσείο” παρατηρώντας και εξερευνώντας καθημερινά αντικείμενα, αντίγραφα και αυθεντικά τεκμήρια του πολιτισμού. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του μουσειολόγου, του συντηρητή, του ξεναγού, αλλά και του επισκέπτη, φτιάχνουν το δικό τους μουσείο και μας ξεναγούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Αλήθεια... πώς φαντάζονται το δικό τους μουσείο;