Μες το μουσείο

Δ', Ε' και Στ' ΔημοτικούΤάξη
Δ', Ε' και Στ' 

Αριθμός παιδιών
20-25 

Διάρκεια
90 λεπτά

Θεματική Ενότητα
Φροντίζω το περιβάλλον: 
Παγκόσμια και τοπική
πολιτιστική κληρονομιά

Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: 
Γνωριμία με επαγγέλματα

ΔΕΠΠΣ
Γλώσσα
Ιστορία
Μαθηματικά
Μελέτη Περιβάλλοντος
Εικαστικά
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός

Σχολική Χρονιά
2023-2024                                                                                   
                                                                                


Τι είναι ένα μουσείο; Τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό; Πόσοι διαφορετικοί τύποι μουσείων υπάρχουν στην πόλη μας; Ελάτε να εξερευνήσουμε τα μουσεία και τις ιστορίες που μάς αφηγούνται!

Τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια “μουσείο” παρατηρώντας και εξερευνώντας καθημερινά αντικείμενα, αντίγραφα και αυθεντικά τεκμήρια του πολιτισμού. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του μουσειολόγου, του συντηρητή, του ξεναγού, αλλά και του επισκέπτη, φτιάχνουν το δικό τους μουσείο και μας ξεναγούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Αλήθεια... πώς φαντάζονται το δικό τους μουσείο;