Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ίδια τα παιδιά με σκοπό τη δημιουργία νέων εμπειριών και όχι την απόκτηση μίας συγκεκριμένης γνώσης. Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των μελών όλης της ομάδας, προσεγγίζοντας τη γνώση διαθεματικά και διεπιστημονικά.

Μελετάμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας, το χώρο και το θέμα με στόχο να:

• φέρνουμε το “μουσείο” ως έννοια πιο κοντά στα παιδιά, εντάσσοντάς το στην καθημερινή μας ζωή

• αναπτύσσουμε τις ικανότητες μας για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση του υλικού και άυλου πολιτισμού

• εφοδιαζόμαστε με διάφορους τρόπους για ανεξάρτητη μελέτη και έρευνα

• κοινωνικοποιούμαστε και συνεργαζόμαστε ανταλλάζοντας ιδέες και απόψεις

• αναγνωρίζουμε τρόπους αξιοποίησης του μουσείου και των συλλογών ως εργαλεία έρευνας και μάθησης

• αποκτούμε νέες εμπειρίες

• ερμηνεύουμε τον κόσμο με τον δικό μας μοναδικό τρόπο

και να υιοθετήσουμε μία θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό.