Μες το μουσείο

Τι είναι ένα μουσείο; Τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό; Πόσοι διαφορετικοί τύποι μουσείων υπάρχουν στην πόλη μας; 

Με αφορμή τις συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου, οι μαθητές εξερευνούν την έννοια "μουσείο". Παρατηρούν αντικείμενα, τεκμηριώνουν εκθέματα, γράφουν λεζάντες, στήνουν εκθέσεις. Γνωρίζουν τα μουσειακά επαγγέλματα και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του μουσειολόγου, του συντηρητή, του ξεναγού, αλλά και του επισκέπτη. Φτιάχνουν το δικό τους μουσείο και μάς ξεναγούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία των νέων "Εργαστηρίων Δεξιοτήτων", προσφέροντας στα παιδιά τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης των βασικών τους δεξιοτήτων. Το πρόγγραμμα "Μες το μουσείο" καλύπτει τις θεματικές ενότητες Φροντίζω το περιβάλλον: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά και Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: Γνωριμία με επαγγέλματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Μουσείου στο χώρο του σχολείου σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης ECM στο mail edu@exploration.gr ή τηλεφωνικά στο +30 6948 822 622 για να οργανώσουμε από κοινού μια ασφαλή και ευχάριστη μουσειακή εμπειρία στο σχολείο σας.